Založba Karantanija

Savlje 38
1000 Ljubljana
T: 01 561 33 19
E: narocila
@zalozbakarantanija.si
, zalozba.
karantanija@siol.net

Informacije: tanja@tuma.si

Učbeniki in slovnice

Naslov: Nemska slovnica z nalogami
ISBN: 961-6245-94-5
Avtor: Dreyer Schmitt
Obseg: 366 strani, mehka vezava
Format: 130mm x 190mm
Cena z DDV: 25,03 €
Naročam

Naslov: Nemska slovnica z nalogami - Rešitve
ISBN: 961-6470-35-3
Avtor: Dreyer Schmitt
Obseg: 68 strani, mehka vezava
Format: 130mm x 190mm
Cena z DDV: 4,13 €
Naročam

Pričujoča knjiga je nova izdaja zelo uspešne knjige Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik ali Die neue gelbe, ki je prvič izšla leta 1985 pri nemški založbi Verlag für Deutsch, nova, ki upošteva tudi novi pravopis pa leta 1996. Namenjena je vsem, ki se učijo nemščino na prehodu z začetne na srednjo stopnjo in na srednji stopnji ter želijo pridobiti temeljito znanje nemške slovnice, s katerim bodo sposobni povezovati posamezna slovnična poglavja. V knjigi boste našli enostavna, včasih celo poenostavljena pravila z mnogimi primeri, seznami in razpredelnicami ter številnimi nalogami. Pravila in razlage so v novi izdaji razdeljena na manjše enote, vsako enoto pa spremljajo naloge, katerih težavnostna stopnja je vedno višja, od bolj šolskega vse do avtentičnega nemškega jezika. Zgradba slovnice je pregledna, k čemur pripomore tudi dvobarven tisk. Prvi in drugi del obravnavata dele povedi, tretji del pridevniške sklanjatve, četrti del pa konjunktiv. Rabi predlogov je posvečeno peto poglavje. Pri predlogih gre večinoma za pomen in ne toliko za slovnico, zato svetujemo, da peti del uporabljate v povezavi s prvim in drugim delom.
V novi izdaji je dodan § 63, ki vsebuje pregled najpomembnejših časov in razlik med njimi. V Dodatek so uvrščeni Pravila za postavljanje vejic, Seznam krepkih in nepravilnih glagolov, Seznam uporabljenih slovničnih izrazov in Indeks. Na koncu knjige je zgibanka, v kateri boste hitro našli najpomembnejše lastnosti spregatve glagola ter samostalniške in pridevniške sklanjatve. Izrazoslovje, ki smo ga uporabljali (in ki je podrobno razloženo v dodatku), ustreza izrazoslovju, ki se ga zdaj na splošno uporablja pri poučevanju nemščine kot tujega jezika; v razpredelnicah sklanjatev so skloni navedeni v naslednjem zaporedju: imenovalnik, tožilnik, dajalnik, rodilnik.
Slovnična pravila vam pomagajo razumeti, kako jezik deluje, pomembneje pa je, da jih znate uporabljati. Zato so naloge pomemben sestavni del knjige. Kjer je možno in smiselno, naloge niso sestavljene iz posameznih povedi, ampak iz medsebojno povezanega besedila.
Besedišče je v primerih in nalogah v prvih poglavjih precej preprosto, v zadnjih poglavjih pa postaja zahtevnejše. Zahtevnejše naloge so označene tako, da je številka napisana v temnordečem kvadratku.
Nemška slovnica z nalogami je namenjena:

  • profesorjem in učiteljem nemškega jezika,
  • gimnazijcem in dijakom srednjih šol, ki imajo v učni program uvrščen nemški jezik,
  • odraslim, ki se nemški jezik učijo v tečajih ali samostojno,
  • študentom germanistom in drugim, ki imajo v svojem študijskem programu nemški jezik,
  • vsem ostalim, ki si želijo pridobiti poglobljeno znanje nemškega jezika